Friday, October 30, 2009

WALAK AJA LE

Yang didakwa induvidu. Yang kena siasat Pas Negeri. Tinggi politik Pas sampai orang bawah payah nak faham.

Walak aja le....