Friday, March 15, 2013

MONOPOLI MUSOH EKONOMI

Monopoli adalah antara isu ekonomi  dalam sebuah negara. Lazimnya monopoli hanya dibenarkan kepada syarikat milik penuh kerajaan sahaja dengan tujuan melindungi kepentingan rakyat khususnya seperti kawalan harga.  Perkhidmatan tenaga (LLN), lebuh raya (Plus), telekomunikasi (Telekom), air (JBA), pos, bekalan beras (Bernas)   dan lain lain telah  dikorporat dan diswastakan oleh Dr M secara monopoli. Akhirnya syarikat ini  bukan lagi milik kerajaan 100%. Mereka  tidak  mementingkan kebajikan rakyat. Ianya sudah dijadikan bahan dagangan di BSKL untuk kepentingan kaum pemodal dan pemain saham.

Hujah utama pengkorporatan dan penswastaan syarikat kerajaan adalah untuk tujuan kecekapan.  Itu hanya alasan  yang paling lemah kerana semua pekerja ayarikat ini adalah dari jabatan kerajaan yang lama juga. Sebenarnya isu biroraksi, latihan, skim gaji dan insentif yang memangkinkan kecekapan pekerja.  Semua isu ini boleh dibuat juga dalam syarikat  milik kerajaan  100% tanpa dijual kepada rakan kongsi baru -  yang akhirnya dianggap sebagai kronisme

Apabila kadar letrik, air, tol lebuh raya, talipon dan pos naik secara mendadak, ianya mengurangkan pendapatan benar rakyat.  Di dalam sebuah negara, rakyat  sepatutnya  mendapat subsidi bagi perkhidmatan ini.  Jika syarikat-syarikat ini memberi dividen beratus juta ringgit  kepada pemegang sahamnya, ianya memberi makna bahwa kos yang dikenakan bagi perkhidmatan adalah berlebihan sehingga mampu memberi pulangan  kepada pemegang saham.   Jika perkhidmatan ini tidak diswastakan, maka rakyat akan mendapat harga perkhidmatan tersebut dengan lebih murah lagi!!!!

No comments: