Thursday, November 19, 2009

MENGAGIH PELUANG

Agenda utama negara yang merdeka ialah membebaskan rakyatnya dari belenggu kemiskinan. Pembasmian kemiskinan memerlukan reformasi yang menyeluruh. Ada yang perlu diberi tanah. Ada yang perlu diberi pelajaran. Ada yang perlu diberi kemahiran. Ada yang perlu diberi peluang untuk satu tempoh yang manasabah. Ada yang perlu diimigrasikan tempat tinggalnya.

Setelah 50 tahun merdeka dengan acara pembentangan baget setiap tahun, cerita kemiskinan tegar masih wujud lagi. Apakah belanjawan untuk program pembasmian kemiskinan jauh dari mencukupi. Sepatutnya priorit belanjawan ialah membasmi kemiskinan. Jika pekerja asing yang datang ke sini lebih mewah dari rakyat kita, apakah erti kemerdekaan. Jika rakyat asing boleh mengusai perniagaan di Chow Kit Road, Jalan Masjid India dan Pasar Borong Selayang, dimanakah salahnya pengurusan kita.

Malah geng Pakistan sudah mampu menjadi sub kontraktor di ladang kelapa sawit di negara ini.

Bagaimana nak agihkan peluang ini kepada sang miskiin tegar, dalam keadaan negara kita ada pelbagai dana untuk membangun usahawan kecil dan besar.

1 comment:

orangkampung said...

salam

kerajaan cadang nak agih kan kekayaan

rakyat perlu mengambil kekayaan yang nak di agih kan

ada yang dapat ada yang bocor ... tu orang luar pun dapat

macam mana boleh bocor ...

kerajaan yang nak meng agih kan ....atau

rakyat yang tak dapat agihan kekayaan