Wednesday, August 25, 2010

GUAN ENG PUNYA FASAL

Lim Guan Eng punya fasal, maka Najib terpaksa mengumumkan  sumbangan duit raya sebanyak RM 500.00 kepada kaki tangan awam.

Macam tu lah, lawan cara baik. Rakyat juga yang untong!!!

No comments: