Friday, May 7, 2010

ADIL KEPADA MUSOH DAN PESALAH

Dalam alquran menegak keadilan dikaitkan dengan takwa. Yang berkuasa adalah entiti utama yang kena menegak keadilan.

Yang paling payah ialah menegak keadilan kepada orang yang dilihat sebagai musoh dan yang dilihat sebagai pesalah.

Jika kita menghukum kesalahan sang musoh dan sang pesalah, pastikan keadilan hukum sebenar tertegak. Jangan melampaui hukuman.

Kalau tidak, jadilah kita seperti di zaman lampau, menjadi raja zalim yang sentiasa menghukum rakyatnya sesuka hati sahaja walaupun rakyat melakukan kesalahan yang kecil sahaja.

Sekadar ingatan kepada Polis Di Raja Malaysia.

No comments: